SmartFit Házirend

SmartFit Gym Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza a SmartFit területén tartózkodó, illetve a SmartFit szolgáltatásait igénybevevő személyek jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a SmartFit szolgáltatásainak kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, és  igénybevételét.

A Házirend rögzíti ezen kívül a SmartFit szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A SmartFit jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalán (www.smartfit.hu) és a SmartFit fitnesz létesítményben tesz közzé.

Elöljáróban kiemelnénk néhány fő szabályt:

A SmartFit szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban,  sportolásnak megfelelő sportruházat és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. 

A szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, szabályokat betartani. A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe.

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása, erős zajjal, szaggal, vagy bármilyen környezeti ártalommal, hangoskodással, illetlen viselkedéssel szigorúan tilos. 

A SmartFit területén található eszközök és gépek kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, és rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a SmartFit által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el.

A SmartFit területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a SmartFit szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Általános rendelkezések

I.1. A Házirend személyi és területi hatálya

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a SmartFit területén a SmartFit szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

A Házirend területi hatálya a SmartFit által használt területre terjed ki.

A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A napijegy illetve bármely bérlet megvétele, valamint a SmartFit területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend és a Smartfit Kft. adatkezelési tájékoztatója megtekinthető a SmartFit recepcióján, illetve annak internetes honlapján (www.smartfit.hu).

I.2. SmartFit Gym nyitvatartási rendje

A SmartFit Gym nyitvatartási ideje:

Hétfő-csütörtök: 07:00-21:00
Péntek: 07:00-19:00
Szombat: 10:00-18:00
Vasárnap: zárva

Ünnepnapokon zárva!

Az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

A SmartFit szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

I.3.1. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

A SmartFit területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

– milon gépes terem, személyi edzés, funkcionális/személyi edző terem, csoportos órák

– egyéb, a SmartFit területén, saját jogon (vagy albérletbe adott) szolgáltatás (masszázs, dietetika)

A SmartFit szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a SmartFit és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. AllYouCanMove Sportpass) keretében vehetők igénybe.

Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek kifejezetten önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők termenként pl: dietetika, masszázs. Ez esetben a SmartFit területére az adott szolgáltató kíséretében léphetnek be.

A SmartFit által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb iratok a SmartFit tulajdonát képezik.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a SmartFit Házirendjében és adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. Az első belépéskor fényképfelvétel készül a nyilvántartás követése és a személy bérletének védelme érdekében adatkezelési tájékoztató szerint.

Az első belépéskor személyre szabott belépőkártya előállítására 1500 Ft-ot kérünk letétbe, amely a kártya visszaszolgáltatásakor visszafizetésre kerül.

A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a SmartFit minden belépéskor ellenőrzi. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

A SmartFit alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Milon fitness, kick box, aerobik, funkcionális sportok stb) csak és kizárólag napijegy, bérlet vagy egyéb speciális jegy vásárlását követően léphetnek be a vendégek kártyahasználattal.

A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 2 órás teremhasználatra jogosít fel, a csoportos óra jegy egy csoportos óra látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni és bérlettel nem rendelkezik, több napi jegyet kell megvásárolnia.

Amennyiben a többalkalmas bérlettel rendelkező vendég több csoportos órát szeretne látogatni ugyanazon a napon, bérletéből annyi alkalom kerül levonásra, ahány órán részt kíván venni.

A havi bérletek érvényessége: a megvásárlás napjától számított 30 nap az egy havi bérlet esetében,  90 nap a 3 havi bérlettípus esetén, és 180 nap a 6 havi bérletek esetében.

Az 1 alkalmas SmartFit és csoportos bérletek a vásárlástól számítva 15 napig érvényesek.

A 6 alkalmas SmartFit és csoportos bérletek a vásárlástól számítva 30 napig érvényesek.

A 12 alkalmas SmartFit és csoportos bérletek a vásárlástól számítva 60 napig érvényesek.

A bérleteken az érvényességi idő utolsó napjának elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

A bérletek névre szólóak, a tulajdonosuk arcképéhez kötöttek, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány felmutatásával vehetők igénybe. A SmartFit jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni.

A Smartfitben All You Can Move L-es kártya elfogadott, amely csoportos órák látogatására, valamint 1000 Ft ráfizetésével, egy milon gépes edzésre használható.

A SmartFit a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. A recepción átvett belépőkártyával zárható öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az I.7. pont tartalmazza.

Az öltöző- és zuhanytérben előtt papucs használata kötelező.

Az új kártya kiállításának költségére 1500 ft-ot kérünk letétbe. Amennyiben a kártya elveszik a letét vissza nem térítendő.

Amennyiben nem rendelkezik a vendég saját hozott törölközővel, kis törölközőt 300 ft-ért, nagy törölközőt 500 ft-ért bérelhet, amit köteles visszaszolgáltatni a recepció melletti törölköző gyűjtőnél. 

A talált tárgyakat minden a SmartFit területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a SmartFit egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti. 

I.3.2. Bérletekhez tartozó szolgáltatások

A Fitnesz, Szieszta és Launch Time bérlettel járó szolgáltatások eltérnek, ezekrők az Áraink menüpont alatt, valamint a recepción kaphatsz bővebb tájékoztatást.​

I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések

A SmartFit szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe. Az esetlegesen elhallgatott egészségügyi állapot miatt bekövetkező probléma, vagy sérülés miatt az edzők nem tehetők felelőssé.

A SmartFit szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során.

A SmartFit szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani. 16 éven aluli személyek a SmartFit szolgáltatásait az alábbi feltételekkel vehetik igénybe: a SmartFit teremmenedzsere a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy 16 éven aluli személyenként 1-1 felügyelő segíti.

Fogyatékossággal élő személyek a SmartFit szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a vendég részére a SmartFit teremmenedzsere a fogyatékossággal élő személy kérésére előzetesen írásban engedélyezte, és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során a SmartFit által biztosított avagy kívülről, kizárólag az érintett vendég edzésének szándékával érkező személyi edző, szakedző vagy fogyatékossággal élő személyenként 1-1 fő segíti. 

A fenti egyedi feltételeket, azaz a nem SmartFit, hanem külsős személyi vagy szakedző igénybevételét a SmartFit csak a fogyatékkal élő vendég fogyatékosságát igazoló igazolványának bemutatása mellett tudja engedélyezni. A fogyatékossággal élő személy és az őt kísérő vendég vagy edző is külön-külön napijegy vagy bérlet megvásárlására kötelezett.

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása, erős zajjal, szaggal, vagy bármilyen környezeti ártalommal, hangoskodással, illetlen viselkedéssel szigorúan tilos. 

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe. A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

I.5. A SmartFit területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

A SmartFit területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

-dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

-bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök); étel, ital (kivéve a SmartFit büféjében árusított termékek);

-olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a SmartFit szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a SmartFit engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

A SmartFit  területén kizárólag a SmartFit árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

A SmartFit területén kizárólag a SmartFit előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

-vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

-játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

-reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a SmartFitnek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a SmartFit köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

A SmartFitben kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő végzettségű, a SmartFit által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

A SmartFit kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

I.7. Felelősségi szabályok

A SmartFit területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a SmartFit által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A SmartFit területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a SmartFit nem vállal felelősséget.

A SmartFit nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

A SmartFit területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a SmartFit szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A SmartFit területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a SmartFitnek vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

A SmartFit szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint az értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A SmartFit nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a SmartFitbe magukkal hozni.

A belépőkártyáját/bérletkártyáját a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A SmartFit nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.

A látogatók kötelesek a SmartFit részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

A SmartFit minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A SmartFit látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével róla rögzített videófelvétel készülhet és azt a SmartFit a vonatkozó jogszabályoknak és az adatkezelési tájékoztatójában meghatározottaknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SmartFit tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a SmartFit akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. SmartFit vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás és adattovábbítás – használja fel. Amennyiben a jelen bekezdés szerinti felvételek elkészítésre kerülnek, úgy ennek időpontjáról a SmartFit előzetesen értesíti a vendégeit.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a SmartFittel szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a SmartFittel szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

A SmartFit szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

II.1.

A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A csoportos/személyi edző termekben és a Milon gépes edzőteremben utcai cipő, és papucs használata tilos.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt eszközöket az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.

Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a SmartFit nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

A csoportos/személyi edző termekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

II.2. A SmartFitben gyermek fitnessre és gyermekekre vonatkozó szabályok

A küzdősport edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt védőfelszerelésben látogathatóak, egyben a teremben kizárólag edző cipő használata engedélyezett.

A gyermekek részére az adott foglalkozáshoz és életkorhoz előírt védőfelszereléseket a szülők kötelesek biztosítani. A védőfelszerelések szükségességéről az edzők írásban tájékoztatják a szülőket. Amennyiben a gyermek a megfelelő védőfelszerelést nem viseli, vagy azt a szülő nem biztosítja, úgy a tanfolyamon illetve az órán nem vehet részt. A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 55 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük – , és kizárólag bérletkártya illetve napijegy vásárlásával látogathatók.

A SmartFit szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (4-10 éves korosztály) részére külön öltözőhelyiség kialakítva nincs. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják. A gyermekek a nemüknek megfelelő öltözőt vehetik igénybe azonos nemű szülői kísérettel. A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a felelősséget.

A 10-12 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 12-16 éves kor között ajánlott.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a SmartFit nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

A gyermek fitness edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt felszerelésben látogathatóak, a tatami szőnyegen végzett mozgások miatt a teremben edző cipő használata nem engedélyezett, a feladatokat zokniban végzik az órákon résztvevők.

II.4. Személyi edzés és Aerobik terem

A személyi edzés- és aerobik teremben utcai cipő használata tilos.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a SmartFit nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt eszközöket az órát követően azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Az órákon mobiltelefon használata tilos.

II. 5. Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben helyezzék el.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.

Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

II.6. Fogyasztás

A SmartFit Gym két lehetőséget nyújt termékvásárlásra:

-a termék értékesítése azonnali készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel,
-a termék értékesítése hitelben (a belépőkártya alapján), a hitel kiegyenlítése a klub elhagyása előtt történik.

(A hitelben történő fogyasztás utólagos rendezésének elmulasztása esetén a vendég kizárható a klubból, bérletének fennmaradt alkalmait a tartozás rendezéséig nem használhatja fel. A tagkártya tételes forgalma dátumra és időpontra pontosan lekérdezhető, amelyet SmartFit a vendég kérésére köteles megmutatni. A tételes forgalom lekérdezésére csak a SmartFit Gym vezetősége jogosult.) 

Tilos a hűtőkből és a pultról terméket elvenni. 

III. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a SmartFit munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a SmartFit munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a SmartFit üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

A kiutasított személy a SmartFittel szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

A SmartFit munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

A SmartFit területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a SmartFit Gym munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

A fenti Házirend hatályos 2024. június 1.

Kelt: Budapest, 2024. június 1.

A SmartFit Gym mozgásközpont valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.

SmartFit Fitness Kft. üzemeltető